Verlengen van reeds geleende materialen
De uitleenperiode van media is 6 weken. Daarna kunt u nog 2 keer voor een periode van 6 weken verlengen.

Verlengen via internet
Inlogscherm
U kunt thuis op uw gemak de reeds geleende materialen verlengen. Om toegang te krijgen tot uw gegevens kunt u rechts bovenaan op de pagina inloggen bij
Mijn bibliotheek/Verlengen. 

De kosten voor het verlengen zijn € 0,25 per object. Let op, gereserveerde materialen kunnen niet worden verlengd!

Verlengen in de bibliotheek
Natuurlijk kunt u de media ook verlengen aan de balie in de bibliotheek. Dit kan met en zonder de media. Verlengen met media is gratis, zonder media is € 0.25 per object.