Verlengen van reeds geleende materialen
De uitleenperiode van media is 4 weken. Daarna kunt u nog een keer voor een periode van 4 weken verlengen.

Verlengen via internet
Inlogscherm
Verlengen kan via onze site en via de Iguana-app. Uiteraard zijn hier geen kosten aan verbonden.

Let op: gereserveerde materialen kunnen niet worden verlengd!

Verlengen in de bibliotheek
Natuurlijk kun je de media ook verlengen in de bibliotheek bij de zelfservice-balies. Hiervoor heb je alleen je lenerspas nodig.