Abonnementen vanaf 01-01-2024

 • Jeugd t/m 18 jaar gratis; onbeperkt materiaal lenen p.j. (max. 10 gelijktijdig), gratis reserveren, e-books uit de jeugdcollectie lenen; luisterboeken uit de jeugdcollectie lenen; leentermijn 4 weken; max. 1x verlengen
  Bij inschrijving vanaf 12 jaar is een geldig legitimatiebewijs verplicht
 • Vanaf 18 jaar
  • Standaardabonnement € 4,70 per maand OF € 52,40 per jaar (€ 4,- korting) ; onbeperkt materiaal lenen p.j. (max. 10 gelijktijdig), gratis reserveren, e-books lenen; luisterboeken lenen; leentermijn 4 weken; max. 1x verlengen
  • Klein abonnement € 32,00 ; 20 items lenen (verlengen is 1 uitlening); reserveren € 1,00; 6 e-books p.j.; 6 luisterboeken p.j.; leentermijn 4 weken; max. 1x verlengen

Leenvoorwaarden

 • Aantal te lenen materialen: 10 gelijktijdig
 • Leentermijn is 4 weken
 • Maximaal aantal verlengingen: 1

Reserveren

Tarieven Per item
Materialen uit eigen collectie

geen kosten
Materialen binnen Enschede en Gelderland geen kosten
Materialen buiten Enschede en Gelderland € 10,00
CD's Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) € 3,50

Vergoeding bij overschreden uitleentermijn

 • Per item € 0,15 per dag
 • Te-laat-geld wordt berekend vanaf de eerste dag na de inleverdatum

Maximaal toegestaan openstaand bedrag is € 5,00


Verlengen 

Het verlengen van de uitleentermijn kan één keer met vier weken. Verlengen kan op de website bij Mijn Bibliotheek, op de Bibliotheek-app (Iguana Library), aan de zelfservice-balie in de bibliotheek of telefonisch. Verlengen is gratis.


Overige vergoedingen

 • Duplicaat lenerspas € 3,50
 • Administratiekosten mediavergoedingen € 5,00
 • Fotokopie A4 en A3 (zwart-wit) € 0,10 
 • Fotokopie A4 (kleur) € 0,50 
 • Fotokopie A3 (zwart-wit) € 0,50
 • Fotokopie A3 (kleur) € 1,00

Tarieven vanaf 1 januari 2023