Direct naar de inhoud

Abonnementen

 • Jeugd t/m 17 jaar gratis
 • Vanaf 18 jaar € 47,50 / m.i.v. 1 januari 2021 € 49,50

Bij inschrijving vanaf 12 jaar is een geldig legitimatiebewijs verplicht. 


Leenvoorwaarden

 • Aantal te lenen materialen: 15
 • Leentermijn is 3 weken
 • Maximaal aantal verlengingen: 2 

Reserveren

 Tarieven  Per item
 Materialen uit eigen collectie  € 0.50
 Materialen binnen Overijssel  € 0.50
 Materialen buiten Overijssel  € 10,00

 CD's Centrale Discotheek Rotterdam (CDR)

CD's uit de collecties van Overijsselse bibliotheken

 € 3.00

€ 2.00


Vergoeding bij overschreden uitleentermijn

 • Per item € 0.10 per uitleendag
 • Te-laat-geld wordt berekend vanaf de eerste dag na de vervaldatum

Maximaal toegestaan openstaand bedrag is € 5.00


Verlengen

 • Telefonisch en via internet € 0.25 per object
 • Aan de balie zonder media € 0.25 per object 
 • Aan de zelfbedieningsbalie met media gratis 

Overige vergoedingen

 • Duplicaat lenerspas € 3.50
 • Ontbrekende/beschadigde tijdschrifthoes € 2.00 
 • Ontbrekende/beschadigde tag € 2.00
 • Administratiekosten mediavergoedingen € 5.00
 • Fotokopie A4 en A3 (zwart-wit) € 0,10 
 • Fotokopie A4 (kleur) € 0.75 
 • Fotokopie A3 (kleur) € 1.50
 • Bibliotheektas (plastic) € 0.25
 • Bibliotheektas (luxe) € 2.50 

Tarieven vanaf 1 mei 2019