Stichting Kulturhus Haaksbergen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting bestaat uit de volgende organisaties:Anbi 2014
• Bibliotheek Haaksbergen
• Theater de Kappen
• Filmhuis Haaksbergen
• Kunstzaal Haaksbergen

Om onze dienstverlening de komende jaren uit te kunnen breiden is uw sponsorbijdrage, erfenis of donatie meer dan welkom!
Bedrijven kunnen hun gift aan een cultureel doel met 50 procent extra aftrekken van de vennootschapsbelasting; particulieren voor 25 procent extra van de inkomstenbelasting. De instelling met ANBI-status zelf is vrijgesteld van erf-of schenkbelasting. Bekijk de Geefwijzer voor alle mogelijkheden en belastingvoordelen die cultuurdonateurs, zowel privé als bedrijfsmatig genieten.
Zie hier voor een verkorte versie van de jaarrekening. Zie hier voor de samenvatting van de toekomstvisie van Kulturhus Haaksbergen. 

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Johan Langelaar (directeur), T 053 57 220 40, E

ANBI gegevens
Kulturhus Haaksbergen staat geregistreerd als ANBI-instelling. Hieronder treft u de hiervoor van belang zijnde gegevens aan:
• Naam: Stichting Kulturhus Haaksbergen, Kvk nr. 41027642
• RISN / Fiscaal nummer: NL002928553.B01
• Contactgegevens: Bouwmeester 87481 LP Haaksbergen, T 053 57 220 40, E
• Bestuurssamenstelling:
- De heer P.S.L. Molema (voorzitter)
- De heer W.F.M. Roetenberg
- De heer W.L. Slingerland
- De heer J.H. ten Voorde
• Beleidsplan: volgt zo spoedig mogelijk
• Beloningsbeleid: conform de CAO openbare bibliotheken
• Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie het Jaarverslag
• Financiële verantwoording: op verzoek verkrijgbaar

Doelstelling
De Stichting Kulturhus Haaksbergen biedt de burgers van Haaksbergen een aantrekkelijk, gevarieerd, actueel en kwalitatief hoogwaardig aanbod producten, diensten en activiteiten op het gebied van informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en ontspanning.