Mijn Bibliotheek  

Laden...

Kulturhus Haaksbergen: Voor je het weet, ben je het kwijt

Voorgenomen bezuinigingen betekenen het einde van bibliotheek en theater!

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in de Kadernota 2016 aangekondigd dat het Kulturhus Haaksbergen op termijn (in 2018) € 400.000 moet bezuinigen. Dit start met een bezuiniging van € 190.000 in 2016 en € 340.000 in 2017. Met dergelijke kortingen, namelijk halvering van de subsidie, wordt het voortbestaan van Kulturhus Haaksbergen, inclusief de bibliotheek en het theater ernstig bedreigd. Kulturhus Haaksbergen roept de inwoners van Haaksbergen op om van zich te laten horen. Want voor je het weet, ben je het kwijt!

Wat wil de Gemeente Haaksbergen?
Het college wil de traditionele bibliotheekfunctie afbouwen en naar een selfsupporting theater, wat een forse vermindering van de subsidie impliceert. De huisvestinglasten zijn echter in de huidige situatie alleen al ruim € 300.000. Zelfs na halvering van het toch al krappe personeelsbestand is de bezuiniging niet te realiseren, een reorganisatie brengt namelijk eveneens kosten met zich mee waar geen budget voor is. In het voorstel tot subsidiekorting ligt de nadruk op de bibliotheek. Maar aangezien de bibliotheek onderdeel is van Kulturhus Haaksbergen zullen ook alle andere facetten zoals de theatervoorstellingen, repetities en uitvoeringen van amateurverenigingen, exposities in de kunstzaal, de cursussen van Hierleerjewat en de ontmoetingsfunctie als dominostenen omvallen.

Wat zijn de gevolgen hiervan?
Als het voorgenomen kortingsbedrag van € 190.000 in 2016 tot € 400.000 in 2018 in stand blijft, is een faillissement van het Kulturhus niet uit te sluiten. Kulturhus Haaksbergen pleit dan ook voor een scenario waarbij de bezuinigingen fors worden teruggebracht en waarbij er tijd is om het Kulturhus Haaksbergen, dat anderhalf jaar geleden op aandringen van de Gemeente Haaksbergen is ontstaan, op verantwoorde wijze toekomstbestendig te maken, zonder kapitaalvernietiging. Het Kulturhus is niet tegen bezuinigingen, maar wel tegen de mate waarin en de termijn waarop.

Wat willen wij bieden?
Kulturhus Haaksbergen wil er samen met de gemeenschap voor zorgen dat het kan blijven wat het is: een culturele en educatieve organisatie waar men kan ontmoeten, ontspannen, beleven en leren. Locatie de bibliotheek is meer dan een uitleencentrum en locatie theater is meer dan een bühne voor professionele voorstellingen. Beide locaties hebben de deuren wijd openstaan voor alle inwoners van Haaksbergen en zorgen ervoor dat mensen niet in een sociaal isolement geraken, dat men waardevol vrijwilligerswerk kan doen, dat iedereen van jong tot oud kan lezen en zichzelf kan ontwikkelen (voorkoming laag geletterdheid) en een plek heeft om ‘te zijn’.

De ontmoetingsfunctie van beide locaties mag niet worden vergeten. Met het verdwijnen van Kulturhus Haaksbergen verdwijnt ook de kennis en het netwerk waar jarenlang in is geïnvesteerd door professionals en vrijwilligers. Vooral in tijden waarin het slecht gaat, is cultuur de verbindende schakel, het cement van de samenleving. Het Kulturhus maakt dat Haaksbergen aantrekkelijk is en blijft om zich te vestigen en dat het er goed toeven is.

Actie
Kulturhus Haaksbergen heeft een actie opgezet, onder de noemer ‘mijn bieb moet blijven’ en ‘mijn theater moet blijven’. Deze twee functies staan het meeste onder druk. Er zijn ansichtkaarten beschikbaar waarop iedereen aan kan geven waarom hun bieb en theater moet blijven. Deze ansichtkaarten zijn verkrijgbaar bij Bibliotheek Haaksbergen en  Theater De Kappen. Er zijn nog kaarten beschikbaar, laat ons weten waarom het kulturhus (bibliotheek en theater) moet blijven!

Update
Inmiddels is er een kruiwagen vol kaarten (zo'n 5000 stuks!) aangeboden aan de gemeenteraad. Helaas houdt de wethouder vast aan de voorgestelde bezuinigingen van € 190.000,- voor 2016. Zie hier ook het artikel in de Tubantia©.

Moetblijven verkleind